יש מקום לאנשים יש.נט Yesh.Net יש.נט יש מקום לעסקים
? מה יש באינדקס המקומי
? מה יש בתל-אביב ! יש שאלות ? יש תשובות ? מה יש ברמת-השרון
? מה יש בשינקין ? מה יש בדיזנגוף ? מה יש באוסישקין ? מה יש בסוקולוב
יש שירותים שונים יש מוצרים שונים יש מאכלים ומשקאות יש הלבשה והנעלה

יש גבינות  יש גלידה  יש ויטמינים  יש ירקות  יש כריכים  יש לחם  יש סושי  יש עוגות

  יש פיצה  יש פירות  יש פלאפל  יש פסטה  יש שוקולד  יש מאכלים-כללי

  יש יין  יש מיצים  יש קפה  יש תה  יש משקאות-כללי 

 

תל-אביב : מאכלים ומשקאות : גבינות

: יש גבינות בתל-אביב

יש גבינות ברחוב דיזנגוף והסביבה בתל-אביב

 
יש
איש
עם
שעון
לפרטים
נוספים
לחצו
כאן

יש 
 
איש
 
עם
 
שעון הדלי   - פופ חברתי קיומי לכל המשפחה
תל-אביב

יש 
 
איש
 
עם
 
מאוורר יש
איש
עם
מאוורר
לפרטים
נוספים
לחצו
כאן

יש כניסה למערכת-הניהול של בית-העסק

: יש מבוא

עכשיו אין איש אשר יוכל לאמר מי היה המתחיל בדבר...האמת היא , כנראה , שגם כאן כמו ברב ואולי בכל המפעלים הציבוריים לא היה מתחיל "
.אלא היו מתחילים , כמה מתחילים בזמן אחד. איש איש מהם הביא טיפה של איניציאטיבה משלו וכל הטיפות הללו נצטרפו יחדיו והיו להתחלה אחת
ואולם , ברית כרותה , שמפעל ציבורי לא יצליח אלא אם ימצא לו לכל הפחות איש אחד אשר יעבוד אותו מעצם תחילתו בלב שלם
."ול"אגודת בוני בתים" נמצא האיש...מר עקיבא אריה וויס
עקיבא אריה ויס - ראש מייסדי אחוזת-בית
: על קבוצה זו ועבודתה ביישור החולות כותב יערי פולסקין ברשימותיו שמסר לידי..."
.כרם גבאלי היה כולו מדבר חול ולא מדבר מישור אלא הר ועמק , הר ועמק ואי אפשר היה להתחיל בבנין הבתים עד אם יושר המגרש תחילה"
.קבוצה של עשרים פועלים צעירים היינו כשהוציאינו השען וויס , ראש מייסדי אחוזת-בית , לעבודה בחולות כרם-גבאלי
...והמריצות , צוא ושוב , מלאות וריקות , מלאות וריקות וויס הוא המפקד , הוא הממונה עלינו ועל עבודתנו
...וכך כל יום ויום , עד שהשמש מגיעה לאמצע השמיים או עד שהרכבת של צהריים עוברת עלינו
.והנוסעים - יהודים ולא יהודים משגיחים מן החלונות ותמהים , יהודים פועלים , יהודים מריצנים
"העבודה היתה קשה, אבל לא הנחנו ידינו ממנה... עקרנו הרים , סתמנו עמקים...ובעבודתנו קרבנו שעת בניינה של אחוזת-בית

...החליט הוועד להודיע לכל ששים החברים שבחול המועד פסח יוגרלו מגרשי הבנין ושעד אותו יום חייב כל חבר לחתום על התקנות..."
שעה של קורת רוח מרובה היתה אותה שעה לחברי אחוזת-בית , סוף סוף , אחרי תוחלת ממושכה שאורכה כמעט שלש שנים
"...ידע איש-איש מהם את מגרשו שלו ויתחיל בבנין בית שלו
.ובכ"ף ניסן תרס"ט נתקיימה ההגרלה הראשונה. האובייקטיב של הצלמניה השאיר לנו לזכרון-עולם את הרגע ההוא..."
.במדבר החול של כרם ג'באלי במקום שעכשיו בנוי שם ביתו של דיזנגוף מכונסים חברי אחוזת-בית , הם ונשיהם וגם סתם-יהודים השמחים בשמחתם
? והשמחה רבה : אך זה היום שקיוהו. אך גם הספיקות והפקפוקים לא מעטים : היצליח פועלם ? היכבשו את כל המכשולים האורבים להם
? שמא תקויים , חלילה , נבואתם הקשה של הספקנים והמלגלגים המנבאים להם רעה
.והם לא ידעו כי לא יהיו ימי דור אחד ואלהים יהפוך להם מדבר-חולם לעיר עברית גדולה
"...והם לא ידעו שהם הראשונים לבנין העיר העברית הראשונה אשר יבנה ישראל בשובו לארצו ולמולדתו
Tel Aviv - 11 April תל-אביב - הגרלת המגרשים  - צילום:א .סוסקין  - ערב חג שני של פסח  תרס
זה עתה היה להם לחברי אחוזת-בית יום של קורת-רוח. הוא היום של ההגרלה. והנה שבו החששות לעבוד את הלבבות..."
הקופה מתמעטת והולכת וההוצאות מתרבות והולכות. קשים היו החששות והפקפוקים ואיש מן החברים לא מצא נפשו להתחיל בבנין
.עד שקם אחד מהם ועשה מעשה וימים מעטים אחרי שבועות תרס"ט החל לבנות את ביתו
.הוא הבית הראשון באחוזת-בית העתידה להיות העיר העברית הראשונה בארץ ישראל
.ראובן סגל היה שמו של האיש והרחוב שבנה בו את ביתו הוא רחוב יהודה הלוי
"...כיוון שאחד התחיל בבניין מייד התחילו גם אחרים עושים כמותו וכעבור שבועות מעטים כבר עמדו בבניין שבעה עשר בתים
.ותרב עבודת הבניין במדבר החול . כמעט יום יום צצו מתוך החול יסודות לבתים..."
.ותחילת בנין של כל בית היתה חגיגה קטנה לבעלי-הבית , לקרובים ולידידים
"...וחבורות חבורות היינו הולכים לאחוזת-בית לראות בבניינה ולשמוח

.עכשיו עמד על הפרק סדור כמה עניינים פנימיים של השכונה ובראש ובראשונה - שאלת החנויות..."
...למראה תל-אביב רבת החנויות שבימינו אי אפשר גם להניח שבראשית ימיה התחבטה אם בכלל יש להתיר חנויות בתחומה
? למעשה התחבטה הרבה בשאלה זו שהיתה נראית אז שאלה חמורה ולבסוף נתלה היתר החניות בגדרים וסייגים , וכל זה למה
.משום שאפילו כל בעלי הדמיון שבראשוני אחוזת-בית ראו אותה רק מקום מיוחד לדירה נוחה
.לחיים שקטים המכונסים לתוך מסגרת ידועה של שכונה. לכל היותר של פרבר פחות או יותר גדול
"...ואיש מהם אולי חוץ מוויס גם בסתר לבו , גם בחזיון לבו , לא הרשה לו לראות אותה עיר של רבבות תושבים

"...אחוזת-בית שלנו לובשת לאט לאט צורה יפה...הרחובות כבר נתיישרו. עוד מעט ויתחילו לרצף אותם. התושבים מרגישים את עצמם בטוב"
"השם אחוזת-בית לא היה אלא שם ארעי...יפה היה שם זה לאגודה שתעודתה היתה ליתן לכל אחד מחבריה אחוזת בית...ולא יפה היה שם זה לשכונה עצמה"
.במוצאי שבת ( כ"א מאי 1910 ) היתה לאחוזת-בית אסיפה כללית אחרונה...באסיפה זו פסקה אחוזת-בית פסוקה האחרון וחדלה מהיות.."
.שלוש שאלות עמדו על הפרק : על הראשונה כבר שמענו, הסכם עם ההנהלה של מסילת-הברזל בדבר התקנת המעבר
.השאלה האחרונה היתה התקציב לעבודות הציבוריות בימים הסמוכים : רצוף,מאור,תקון צנורות להרבצת הרחובות ועוד ועוד
? ובין שאלה ראשונה ואחרונה העמיד היושב-ראש של האסיפה - שינקין עוד שאלה אחת על הפרק : מה שם יקרא סוף-סוף לשכונה החדשה
... הפעם היו הוויכוחים מעטים וקצרים...רוב המשתתפים באסיפה כבר ידעו מה יהיה שמה של השכונה
."...השם תל-אביב הוחלט במחיאות-כפיים
"...אותה שעה חדלה אחוזת-בית מהיות והתחילו חייה של תל-אביב

"ספר תל-אביב"
.מאת אלתר דרויאנוב
לכבוד חצי יובל שנים לעיר העברית הראשונה
.באמצע שנות השלושים של המאה העשרים

: יש קישורים

Hadly.com הדלי - פופ חברתי קיומי לכל המשפחה

Moni.yesh.net Shmulik.yesh.net

Pizmona.com Trochenbrod.com

Dogking.com Hadly.co.il

Savta.com LitaLita.com Oymer.com

Polin.yesh.net Tal.yesh.net Anatot.yesh.net

Arik.yesh.net Yair.pizmona.com

Tennis.yesh.net Smallbama.yesh.net

Melchett.com Achuza.yesh.net Tsnon.com

יש בגדי-מעצבים  יש בגדי-נשים  יש בגדי-ילדים  יש בגדי-גברים  יש בגדים-כללי
  יש נעלי-נשים  יש נעלי-ילדים  יש נעלי-גברים  יש נעלי-ספורט  יש נעליים-כללי
  יש חולצות  יש לבני-נשים  יש שמלות כלה  יש שמלות ערב  יש תיקים  יש תכשיטים 
יש גבינות  יש גלידה  יש ויטמינים  יש ירקות  יש כריכים  יש לחם  יש סושי
  יש עוגות   יש פיצה  יש פירות  יש פלאפל  יש פסטה  יש שוקולד  יש מאכלים-כללי
  יש יין  יש מיצים  יש קפה  יש תה 
יש אופניים  דיסקים יש וילונות  יש טלוויזיות  יש כלי-בית יש כלי-כתיבה
  יש כלי-נגינה  יש מחשבים  יש מטבחים  יש מנורות  יש מצלמות
  יש מצעים  יש משקפיים  יש מתנות  יש ספרים  יש סרטי-וידאו  יש עתיקות
  יש פרחים  יש צעצועים  יש רהיטים  יש שטיחים  יש שעונים  יש תמונות 
יש חייטים  יש חשמלאים  יש מעצבי-שיער  יש סנדלרים  יש קוסמטיקאיות
  יש בולים  יש גלריות  יש הופעות  יש חדרי-מלון יש חיות-מחמד  יש כביסה
  יש כושר  יש כסף  יש כרטיסי-ביקור  יש כרטיסי-טיסה  יש כרטיסי-תיאטרון
  יש קולנוע  יש ריקודים  יש תיאטרון 


2012©Yesh.Net